Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie

Młyńska 6, 87-305 Zbiczno

 

Świadczenia Rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
 5. świadczenie rodzicielskie

 

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego (którego przyznanie uzależnione jest m. in od spelnienia kryterium dochodowego) może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Załączniki:

informacja dodatkowa 2023

Utworzono dnia 19.09.2023, 13:31

dochód nieopodatkowany 2023/2024

Utworzono dnia 19.09.2023, 13:30

wniosek o zasiłek rodzinny 2023/2024

Utworzono dnia 19.09.2023, 13:30

dochód uzyskany/utracony do wniosku o zasiłek rodzinny 2023/2024

Utworzono dnia 19.09.2023, 08:53

zaświadczenie o dochodzie uzyskanym

Utworzono dnia 14.07.2022, 14:22

inf. o dochodach uzyskanych i utraconych

Utworzono dnia 14.07.2022, 09:55

klauzula świadczenia rodzinne

Utworzono dnia 14.07.2022, 09:19

oświadcz. o czasowym zameldowaniu

Utworzono dnia 14.07.2022, 08:57

oświadcz. o pobycie w placówce całodobowej

Utworzono dnia 14.07.2022, 08:57

oświadcz. o dochodach nieopodatkowanych

Utworzono dnia 14.07.2022, 08:56

oświadcz. o gospodarstwie rolnym

Utworzono dnia 14.07.2022, 08:55

oświadcz. o urlopie wychowawczym

Utworzono dnia 14.07.2022, 08:54

zał. do wniosku o zasiłek rodzinny

Utworzono dnia 14.07.2022, 08:53

wniosek o zasiłek rodzinny

Utworzono dnia 14.07.2022, 08:52

Informacje

Liczba wyświetleń: 427
Utworzono dnia: 03.02.2022

Historia publikacji

 • 19.09.2023 13:33, Administrator
  Edycja załącznika: dochód nieopodatkowany 2023/2024
 • 19.09.2023 13:32, Administrator
  Edycja załącznika: dochód nieopodatkowany
 • 19.09.2023 13:31, Administrator
  Dodanie załącznika: informacja dodatkowa 2023