Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie

Młyńska 6, 87-305 Zbiczno

 

Asysytent osobisty osoby z niepełnosprawnością

W miesiącu marcu 2024 r. Wójt Gminy Zbiczno podpisała umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024” którą będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie.

Z programu skorzysta 10 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbiczno (9 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), które otrzymają wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Ilość godzin dla każdej osoby z niepełnosprawnością bedzie określona indywidualnie na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.

Zadanie jest finansowane w ramach programu MRPiPS „„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024” polegającym na wsparciu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Koszt zadania wynosi 100.603,00 zł.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu i złożenie karty zgłoszenia do dnia 15 marca 2024 r.

 

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Progrmau są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.
   
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
   
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Załączniki:

karta zgłoszenia do programu

Utworzono dnia 05.03.2024, 08:40

plakat informacyjny

Utworzono dnia 05.03.2024, 07:59

program AOON

Utworzono dnia 29.08.2023, 12:32

ogłoszenie o naborze

Utworzono dnia 29.08.2023, 12:31

Informacje

Liczba wyświetleń: 167
Utworzono dnia: 29.08.2023
Dokument wprowadził:
Magdalena Ostrowska

Historia publikacji

 • 20.03.2024 13:30, Administrator
  Edycja strony: Asysytent osobisty osoby z niepełnosprawnością
 • 20.03.2024 13:29, Administrator
  Edycja strony: Asysytent osobisty osoby z niepełnosprawnością
 • 20.03.2024 13:28, Administrator
  Edycja strony: Asysytent osobisty osoby z niepełnosprawnością