Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie

Młyńska 6, 87-305 Zbiczno

 

Dodatek Osłonowy

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie ul. Młyńska 6  do 30.04.2024 r. w godzinach pracy Ośrodka.

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

Osiągnięte dochody stanowić będę podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wypłata dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 albo 6 po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M. P. poz. 68).

 

 • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80/286 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20/429 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20/607,75 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80/822,25 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymiwpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (UG w Zbicznie- Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa bądź przez Internet w CEEB).

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski m.in. za pomocą platformy ePUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego można uzyskać w GOPS w Zbicznie tel. 564939319.

 

Załączniki:

klauzula do dodatku osłonowego 2024

Utworzono dnia 29.01.2024, 12:21

wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Utworzono dnia 22.01.2024, 08:04

Informacje

Liczba wyświetleń: 407
Utworzono dnia: 22.02.2022
Dokument wprowadził:
Magdalena Ostrowska

Historia publikacji

 • 29.01.2024 12:21, Administrator
  Dodanie załącznika: klauzula do dodatku osłonowego 2024
 • 22.01.2024 11:13, Administrator
  Edycja strony: Dodatek Osłonowy
 • 22.01.2024 08:07, Administrator
  Edycja strony: Dodatek Osłonowy