Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie

Młyńska 6, 87-305 Zbiczno

 

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że w dniu 13 maja 2022 r. zostanie  przekazana na konto wnioskodawców II transza dodatku osłonowego, wypłata dotyczy tych osób, które otrzymały już I transzę.

Jednocześnie informujemy, że kilka wniosków złożonych w styczniu 2022 r. w dalszym ciągu nie może zostać wypłacona, ponieważ tut. Ośrodek oczekuje na odpowiedź z ZUS o wysokości zapłaconej składki zdrowotnej w 2020 r. mającej wpływ na przyznanie dodatku osłonowego.

 

 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie ul. Młyńska 6. Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej.

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

Osiągnięte dochody stanowić będę podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych:

a) w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,

b) w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (UG w Zbicznie- Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa bądź przez Internet w CEEB).

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski m.in. za pomocą platformy ePUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego można uzyskać w GOPS w Zbicznie tel. 564939319.

Informacje

Liczba wyświetleń: 104
Utworzono dnia: 27.01.2022

Historia publikacji

 • 05.05.2022 12:40, Administrator
  Edycja strony: Dodatek osłonowy
 • 05.05.2022 12:40, Administrator
  Włączenie widoczności strony
 • 05.05.2022 12:39, Administrator
  Edycja strony: Dodatek osłonowy